Mijn betekenis

Doe ik wat ik wil en wil ik wat ik doe ?

In de training ‘Mijn betekenis’ onderzoek je grondig eigen drijfveren, normen en waarden. Wat is voor jou echt van betekenis, welke betekenis wil jij hebben voor anderen ? Je laat oude normen en waarden los en maakt ruimte. Zodat je met nieuwe energie echte keuzes maakt voor werk en privé.

Deze training zit vol dialoog, reflectie en bewustwording waardoor je krachtig en duidelijk de basis kunt bepalen van waaruit je je (werkende) leven inricht. Terug naar de kern, jouw persoonlijke waarden en principes. Het zijn dagen met rust en bezinning en er wordt ook hard gewerkt.

Wat heb je aan deze training?

In de training ontdek je wat jouw betekenis is. Je maakt keuzes die er écht toe doen. Dat geeft rust en meer geluk in werk en privé. Je voelt je sterker en energieker.

Je gaat weg met een persoonlijk kompas wat je kunt gebruiken om na de training op koers te blijven.

Wanneer is deze training iets voor jou ?

Als je voor een belangrijke keuze staat waar je niet uit komt.

Als je meer inspiratie en energie wil.

Als je jezelf duidelijker wil profileren als zzp’er of professional.

Als je steeds dingen doet die je niet wil.

Als je wil kiezen vanuit jouw waarden en principes en niet die van anderen.

Inhoud

Resultaat van de training

Je gaat bewust om met je waarden en persoonlijke principes. Je maakt op een positieve manier nieuwe keuzes in je leven, zowel voor werk en privé.  Je weet wat voor jou écht van betekenis is. Je weet wat je wilt en handelt daar ook naar met energie en overtuiging. Dat levert plezier en inspiratie op. Je functioneert zichtbaar effectiever en zet je talent in. Ook kan het gebeuren dat je keuzes leiden tot een heroriëntatie op je werk.

Context

Er komt veel op je af.  Er is zoveel kennis en informatie en er is veel te kiezen. Alles kan lijkt het wel. Dat maakt het moeilijk om te kiezen. Je persoonlijke waarden – zoals autonomie, echtheid, creativiteit, zekerheid, verbondenheid  en gezondheid – hebben grote invloed op je dagelijks handelen. Daarvan ben je je meestal niet bewust. In de waan van de dag ben je er nauwelijks mee bezig met wat je kernwaarden zijn. Keuzes in leven en werk, ook de belangrijke keuzes, maak je vaak op wat de buitenwereld belangrijk lijkt te vinden, zonder je af te vragen wat je zelf wil.

Opzet van de training

De training bestaat uit 2 keer 2 dagen met onthaasting, dialoog en bezinning. Maar er wordt ondertussen veel werk verzet. Er is veel tijd in het programma voor gesprekken met mededeelnemers en de trainers. Om tot de kern te komen, ga je flink de diepte in. We maken in de training vijf stappen :

  1. Reflectie op levensloop en gezin van herkomst.
  2. Helder krijgen van (de herkomst van) jouw persoonlijke waarden en principes.
  3. In hoeverre ben je trouw bent (geweest) aan jouw persoonlijke waarden.
  4. Kiezen: waar neem je afscheid van en wat hou je vast?
  5. Vinden en benoemen van jouw betekenis. Je legt je keuzes vast in een persoonlijk kompas.

Programma

Na een telefonische intake krijg je een voorbereidende opdracht mee. De tijdsbesteding daarvan is een dagdeel.

De duur van de training is acht dagdelen, verspreid over 2 blokken van 2 dagen. Een trainingsdag duurt van 10 tot 17 uur met een uur lunchpauze. Hou tijdens de avonden van de training en tussen deze blokken ruimte met voldoende tijd voor reflectie. .