Training Persoonlijk Leiderschap

What are you pretending not to know ?

Beginnen bij het begin. Niet langer vastlopen in bekende vicieuze cirkels, maar deze als uitgangspunt voor je ontwikkeling nemen.

Eigen patronen herkennen en invloed uitoefenen op je gedrag en op de effecten die dat bij jezelf en anderen teweeg brengt.

Anders sturing geven aan je leven en de goede keuzes maken in leven en werk. Wat heeft voor jou werkelijk prioriteit? Gedraag je je daarnaar?

Wat is jouw wenselijke bijdrage in de omgeving waarin je je bevindt? Welk gedrag en welke acties horen hier bij?

Intensief en doelgericht werken aan jouw ontwikkeling


Resultaat

Je leert jezelf opnieuw kennen en versterkt je autonomie. Je leert hoe je contact met anderen effectiever en betekenisvoller maakt. Vanuit eigen doelen neem je verantwoordelijkheid voor jezelf, je werk en je relaties met anderen en integreer je wat nodig is om concrete stappen te zetten.

Na afloop van deze training ben je zeker van wat je wel en niet wilt. Omdat je in de training ruimschoots en diepgaand hebt geoefend gaat je dat daarna goed af.

Je hebt ervaren dat je het kunt. Je benadert situaties wetend hoe je jezelf klem kan zetten en hoe het anders kan, zodat je bewust kiest voor een werkende aanpak. Hierdoor maak je meer ruimte en tijd voor wat werkelijk jouw aandacht en inzet vraagt.

Het op een verbredende en verdiepende wijze mobiliseren en hanteerbaar maken van de kennis en ervaring die je al in huis hebt, is een van de bijzondere kenmerken van deze training. Je hebt de toepassing en inzichten meteen in eigen handen: effectief, praktisch, passend en vooral blijvend.

Direct toepasbaar

Wij weten de dingen die wij eigenlijk anders zouden willen vaak heel goed. Wij willen dan het ene, maar doen het andere. In deze training ervaar je bewust jouw bekende afweerhoudingen. Zoals het zoeken van afleiding, het onderdrukken of juist overdrijven van emoties, ontkenning van wat je liever niet wilt weten en het uitstellen van voor jou belangrijke zaken.

De training is ervaringsgericht en ontwikkelingsgericht. Je leert om actief en bewust in verbinding met anderen te zoeken naar nieuwe wegen om uit de jou bekende impasses te komen. Regelmatig stuit je tijdens de training door deze werkwijze op problemen en situaties waarvoor de jou bekende, geëigende aanpak niet langer toereikend is.

Er zullen daadwerkelijk momenten van teleurstelling, frustratie, onmacht, onduidelijkheid en verwarring zijn. Wanneer je vastloopt, ondersteunen en begeleiden de trainers door middel van gerichte interventies, analyses, theoretische achtergrondinformatie en passende aan-wezigheid. Dat niet alleen; al tijdens de training ervaar je ook ontspanning, rust, duidelijkheid en ruimte. Je wordt je bewust van wat voor jou wel en niet (meer) werkt. Je neemt besluiten om dit voortaan blijvend vorm te willen geven en verwezenlijken.

Vereisten

Deze intensieve methodiek van leren door direct ervaren, bewustwording, inzicht en toetsen stelt hoge eisen aan jouw inzet en motivatie. Er wordt van je verwacht dat jij bereid en in staat bent jouw persoonlijke (werk)situaties in te brengen. Voorafgaand vindt een (telefonisch) instroomgesprek plaats. In dit gesprek wordt geïnventariseerd waar je leer-doelen liggen, welke situaties je anders wilt benaderen en of dit de training is die je zoekt.